Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Vill du flyga?

Flygplatsen kritisk till snedvridande statsbidrag

29 juni 2020

Regeringen har beslutat om extra statsbidrag till Swedavia, vissa regionala flygplatser och Luftfartsverket för att stötta upp Coronaeffekter. De kommer att snedvrida marknaden menar Peter Steinmetz, Vd för Stockholm Skavsta flygplats AB (SSF). I ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth kritiserar han besluten och ber snarast om möte för att resonera om befarade effekter. Han skriver vidare att SSF överväger att anmäla regeringen till konkurrensverket och EU-kommissionen.

Sammanställning av vidtagna åtgärder under pandemin för flygbranschen i Sverige

16 juni 2020

Transportstyrelsen publicerade 15 juni en sammanställning av de åtgärder som vidtas av flygbranschen i Sverige under COVID19-pandemin. Som framgår av sammanställningen tillämpar Stockholm Skavsta en högre nivå av skydd med krav på munskydd för alla som vistas i terminalerna och bara tillåta resenärer och personal i byggnaderna. En tillfällig yta för "Meet and Greet" har skapats utomhus.

Krävande arbete bakom nya flyglinjer

11 juni 2020

Nu lyfter och landar flygplanen åter på Stockholm Skavsta flygplats (SSF) och för varje vecka ökar antalet avgångar. En av dem som ser fram emot att återuppta arbetet efter korttidspermittering är Mats Rodgerson, marknadschef på SSF. Mats kanske viktigaste arbetsuppgift är ruttutveckling, ett arbete som få av oss känner till varför det kan vara intressant att få veta hur processen normalt går till.

Flera avsnitt av Inga Lindström filmas i Nyköping

4 juni 2020

För sextonde året kommer Bavaria films produktionsteam till Nyköping för att spela in idylliska filmer av den fiktiva personen Inga Lindström. Serien lockar miljoner tyska tittare till varje avsnitt och är också populär bland tittare i andra europeiska länder. Fem avsnitt ska spelas in i Nyköping i sommar.