Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Vill du flyga?

Strukturplan tas fram för Skavstaområdet

19 maj 2020

En konsultbyrå har fått i uppdrag av Nyköpings kommun att ta fram en strukturplan som lite mer exakt beskriver hur ett verksamhetsområde vid Stockholm Skavsta flygplats ska utvecklas. Arbetet pågår med samma intensitet och samma resurser som före pandemin. '"Planerna är minst lika viktiga nu", säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping till Södermanlands Nyheter (SN). Samhällsbyggnadschef Anna Selander delar den uppfattningen och uppger att det finns intressenter som hör av sig och vill etablera på området.

Skavsta behöver bli huvudstadens business

Vi kommenterar
14 maj 2020

I dagens SN publiceras en ledare signerad Olof Jonmyren med ovanstående rubrik. Ledaren är insiktsfull och ger oss ett välkommet inspel på vårt arbete. Synpunkterna kommer dessutom vid en tidpunkt då vi reflekterar över hur vi ska formulerar oss framöver givet de radikalt ändrade förutsättningarna i samhället.

Ryanair återupptar trafik i stor skala den 1 juli

12 maj 2020

Ryanair meddelade idag att de återupptar 40 procent av sin flygtrafik den 1 juli. Trafiken kommer igång givet att länderna öppnar upp sina gränser. Ryanair väljer att flyga till så många destinationer som möjlighet med lägre frekvens än ursprunglig tidtabell.

Förberedelser för Covidsäkert resande

8 maj 2020

Stockholm Skavsta följer tester och diskussioner på nationell och internationell nivå för att snabbt kunna leva upp till säkerhetskrav som kan komma. Flygplatspersonal, flygplansbesättningar och passagerare ska skyddas mot COVID-19 och stater ska våga öppna sina gränser för internationell flygtrafik.