Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Vill du flyga?

Många destinationer när flygplatsen förbereder sig för sommaren

1 april 2021

23 olika destinationer i 16 länder i Europa kommer att vara tillgängliga från Stockholm Skavsta i sommar. Tre nya resmål: Zadar, Riga och Tirana och flera av de populäraste destinationerna i Spanien, Italien och Grekland.

Lagt kort ligger - budskapet till regeringen

4 februari 2021

Lagt kort ligger är budskapet till Trafikverket och regeringen i många av remissvaren på Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037. Att Ostlänken byggs i enlighet med den överenskommelse som gjorts mellan kommunerna, flygplatsen och Sverigeförhandlingen lyfts av Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland, Länsstyrelsen i Östergötland, Östsvenska Handelskammaren och Mälardalsrådet. Flera remissinstanser påtalar att flyget och sjöfarten inte utretts i samma omfattning som järnväg och väg med en uppmaning om att så ska ske.

Ytterligare två mindre vattenskopande flygplan

28 januari 2021

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förstärker Sveriges brandbekämpningsförmåga genom att placera ytterligare två vattenskopande flygplan på SSF under 2021-2023.

Minskning 2020 i paritet med Arlandas och Landvetters

11 januari 2021

Statistiken för 2020 visar att passagerarminskningen för Stockholm Skavsta blev 75 procent jämfört med 2019. I december minskade passagerarna med 82 procent jämfört med året innan. Detta ligger i nivå med Arlanda där utrikestrafiken minskade 76 respektive 86 procent och Landvetter som minskade med 76 % respektive 87 % procent jämfört med 2019.