Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Vill du flyga?

Saab AB vann upphandling om brandflyg

3 april 2020

MSB har tecknat avtal med Saab AB om att tillhandahålla två mindre vattenskopande flygplan från och med slutet av maj. Flygplansmodellen som upphandlats har kapacitet för 3000 liter vatten per tömning och mellan 35,000-50,000 liter per timma. Planen kommer att användas vid brandbekämpning.

Sweco samordnar byggandet av Nyköpings resecentrum

3 april 2020

Längs Ostlänken kommer resecentrum att byggas i Vagnhärad, Nyköping, Stockholm Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping. SWECO har fått uppdraget att stötta Nyköpings kommun i projekteringsfasen av det resecentrum som ska byggas i centrala Nyköping.

Luftrummet öppet och viss trafik fortgår

26 mars 2020

På Stockholm Skavsta Flygplats fortsätter verksamheten, trots att flygkapaciteten är starkt reducerad. Den
nationella Kustbevakningen måste ges möjlighet att utföra sina uppdrag. Detsamma gäller Saab Aerotech’s målflyg och viss Skolflygsverksamhet mm. Det pågår även viss reguljärtrafik med Wizz Air.

Rekommendationer från ACI World för rättvisa stödinsatser

Vi kommenterar
24 mars 2020

Världen över överväger regeringar och offentliga aktörer stödåtgärder för transportsektorn inklusive flygplatser. Stockholm Skavsta flygplats AB är atypisk i den svenska flygplatsinfrastrukturen och står bakom de rekommendationer som den globala organisationen Airports Council International, ACI, ger till världens regeringar för att undvika skapa snedvridning av konkurrensen.

Angela Gittens ACI World Director General skriver “As the economic policy response is formulated, however, it is important to note that no measure or relief package should disproportionately benefit one sector at the expense of another."