Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Vill du flyga?
Länsråd Ann Holmlid/Foto Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötland vill utveckla SSF som andraflygplats

Vi kommenterar
27 december 2021

I sitt remissvar till regeringen om Bromma flygplats - underlag för
avveckling av drift och verksamhet lyfter Länsstyrelsen i Östergötland Stockholm Skavsta flygplats som andraflygplats i Stockholmsregionen. Vi välkomnar att budskapet förs fram av fler aktörer.

Stockholm Skavsta står redo

Vi kommenterar
27 december 2021

Stockholm Skavsta flygplats (SSF), Nyköpings kommun och Region Sörmland har alla lämnat yttranden till regeringen baserat på den utredning om Bromma flygplats (Ds 2021:25) som presenterades i augusti. Yttrandena lyfter fram Stockholm Skavsta Flygplats roll och funktion i ett både nationellt och regionalt perspektiv.

Amerikanska militärer går över plattan på flygplatsen

Amerikanska marinkårssoldater landar på Stockholm Skavsta

14 september 2021

Runt 200 amerikanska marinkårssoldater landade i fredags på Stockholm Skavsta flygplats för den bilaterala övningen Archipelago Endeavor. Syftet med deras besök i Sverige är att under två veckor öva strid i skärgårdsmiljö tillsammans med Försvarsmakten och marinens amfibieförband.

Bromma kan avvecklas till 2025

Vi kommenterar
2 september 2021

Hur en avveckling av Bromma flygplats skulle kunna genomföras presenterades i veckan av utredare Magnus Persson. Med stöd av flera myndigheter och andra berörda parter, bland annat Region Sörmland och Nyköpings kommun, har en omfattande genomlysning och analys gjorts. Utredarens bedömning är att nedläggningen kan vara genomförd 2025-2027. Stockholm Skavsta har enligt utredaren god kapacitet att fungera som en andra flygplats i Stockholmsregionen, i synnerhet när Ostlänken tas i drift.