Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Vill du flyga?

Lapptäcke av regler att beakta

9 juli 2020

Europeiska rådet enades den 30 juni om gemensamma regler för hur Europa öppnar upp för resor från länder utanför EU. I ett pressmeddelande idag påtalar de internationella samarbetsorganisationerna för flygbolag och flygplatser i Europa A4E och ACI Europe att många länder ändå fattar avvikande beslut, vilket gör det komplicerat för alla inblandade inte minst resenärerna. Men också inom Europa är det ett lapptäcke av regler att förhålla sig till vilka förändras beroende på smittoläget i trakten och landet.

Prognos för flygtrafiken 2040

8 juli 2020

I juni presenterade Trafikverket sin resandeprognos för åren fram till 2040. Enligt prognosen växer utrikes passagerartrafik med i snitt 2,63 procent årligen. Prognosen är en bedömning av den framtida utvecklingen som grundas på historik och observationer av relevanta omvärldsfaktorer. I detta fall de förutsättningar som fanns och som gällde fram till och med årsskiftet 2019/20 Pandemins effekter som vi nu upplever är inte beaktade i prognosen.

Flygplatsen kritisk till snedvridande statsbidrag

29 juni 2020

Regeringen har beslutat om extra statsbidrag till Swedavia, vissa regionala flygplatser och Luftfartsverket för att stötta upp Coronaeffekter. De kommer att snedvrida marknaden menar Peter Steinmetz, Vd för Stockholm Skavsta flygplats AB (SSF). I ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth kritiserar han besluten och ber snarast om möte för att resonera om befarade effekter. Han skriver vidare att SSF överväger att anmäla regeringen till konkurrensverket och EU-kommissionen.

Sammanställning av vidtagna åtgärder under pandemin för flygbranschen i Sverige

16 juni 2020

Transportstyrelsen publicerade 15 juni en sammanställning av de åtgärder som vidtas av flygbranschen i Sverige under COVID19-pandemin. Som framgår av sammanställningen tillämpar Stockholm Skavsta en högre nivå av skydd med krav på munskydd för alla som vistas i terminalerna och bara tillåta resenärer och personal i byggnaderna. En tillfällig yta för "Meet and Greet" har skapats utomhus.