Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Vill du flyga?

Stockholm Skavsta som samhällsfunktion

22 augusti 2023

I morse lyfte två brandflygplan från Stockholm Skavsta med destination Grekland. I söndags lyfte ett ukrainskt regeringsplan med president Zelensky med destination Danmark från flygplatsen. Flygplatsen spelar en viktig roll för samhällsservice vid sidan av kommersiellt flyg.

Kartbild över Ostlänkens sträckning från Järna till Linköping

Kostnadsbesparingar för Ostlänken då höghastighetsbanan inte byggs

24 juli 2023

Trafikverket redovisade i slutet av juni till regeringen hur de avser att minska kostnaderna för bygget av Ostlänken givet att inte höghastighetsbanan byggs. Förslaget innebär bland annat att anslutningen av bibanan som går genom centrala Nyköping till huvudbanan vid Stockholm Skavsta flygplats inte blir i olika plan som planerat. Detta gjordes för att möjliggöra för tåg i olika hastigheter att passera samtidigt. Samtliga kommuner och regioner längs Ostlänken har tryckt på att denna och andra förändringar i Trafikverkets förslag inte ska påverka när järnvägen tas i drift.

Riksintresseprecisering klar

24 juli 2023

Trafikverket fattade våren 2023 beslut om precisering av riksintresse Stockholm Skavsta flygplats. En precisering är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden som riksintresset ska skydda och som ska skyddas i den fysiska planeringen. Preciseringar initieras och utförs av Trafikverkets regioner.

Aurora 2023 på Skavsta

2 maj 2023

JAS 39 Gripen, annat stridsflyg och helikoptrar kommer under stora militärövningen Aurora 2023, 30 april- 9 maj öva på Stockholm Skavsta. Utöver flygvapnets övningar märks Aurora 2023 särskilt mycket vid kusten utanför Oxelösund där marinen genomför övningar.