Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Nyköpings kommun har analyserat området runt Stockholm Skavsta flygplats för att se hur möjligheterna i området kan tas tillvara. Detta presenteras i Utvecklingsprogram Skavsta.

I direkt anslutning till Skavsta resecentrum, nära internationella och nationella marknader, skapas ett helt nytt område. Olika parametrar inom området attraherar enligt genomförda studier olika företagstyper. Det finns dock en gemensam faktor: närhet.

  • Det kan vara närhet till internationella marknader och kunder, närhet till stora stråk av pendlare och flygresenärer eller närheten till resor, stad och natur. Här behöver du inte välja, här finns både internationell tillgänglighet och småstadens närhet till naturen.
  • Rörlighet och personliga möten är viktigare än någonsin. Värden kring hållbarhet, innovation och miljöhänsyn pekas ut som avgörande för platsers betydelse. När stadsdelen vid Skavsta växer fram vävs dessa aspekter samman i utvecklingen.
  • Hit flyttar nya kontor, hotell och konferenscenter, hit flyttar även restauranger samt företagsservice och här finns även stora möjligheter för andra verksamheter som kan dra nytta av den internationella och nationella kopplingen till både kunder och kompetens.

Målbilden för området är att skapa en funktionell flygplatsstadsdel där den moderna människan trivs, där mötesplatser och upplevelser har en central roll samt där innovation och miljöhänsyn är självklara och synliga faktorer.

Samverkan med markägare ger fördelar

Ett samarbete inleds nu mellan Skanska Sverige AB, Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta Flygplats AB som är de stora markägarna för att hitta ekonomiska incitament för alla berörda aktörer som möjliggör en gemensam utveckling av området. Fördelen att verka gemensamt är att det då är lättare att skapa ett enhetligt utvecklat och sammanhållet område, som inte konkurrerar om utrymme och lokaliseringar.