Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Om Stockholm Skavsta flygplats

Idag är Stockholm Skavsta flygplats en av Sveriges största passagerarflygplatser som 2019 hade tredje flest resenärer i internationell trafik. Pandemin har skakat om flygsektorn men flygplatsen är fortsatt betydelsefull för den internationella tillgängligheten och en tillväxtmotor för storregionen.

2019 reste 2,3 miljoner resenärer via Stockholm Skavsta till eller från 45 destinationer i hela Europa. Verksamheten är inriktade på reguljär direkttrafik och flygplatsen trafikeras av tre flygbolag. Verksamheten drivs på strikt kommersiell basis.

Kustbevakningens nationella flygbas finns på flygplatsen och härifrån övervakar de hela Sveriges farvatten. Flygplatsen ingår som en av Sveriges Core-flygplatser inom det av EU utpekade transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

De fyra vattenskopande flygplan som MSB upphandlat av SAAB för att stärka förmågan att bekämpa skogsbränder i Sverige är stationerade på Stockholm Skavsta. Flygplanen har delvis bekostats med EU-medel och kommer att kunna användas i hela norra Europa.  

Vid flygplatsen finns också verksamheter kopplade till privatflyg. Flygplatsen har kapacitet för transatlantiskt fraktflyg med jumbojets.

Tillstånd att växa till Landvetters storlek

Flygplatsen har miljötillstånd för 6 miljoner resenärer årligen vilket motsvarar trafiken på Landvetters flygplats 2015. Det innebär att flygplatsens har outnyttjad kapacitet som kan möta den ökning i utrikesresandet som väntas de närmsta 20 åren och därmed är en lösning på frågan om flygplatskapacitet i Stockholmsregionen.

Ägare

Stockholm Skavsta är Sveriges största privatägda flygplats och drivs på kommersiell basis. Stockholm Skavsta Flygplats AB, SFF, ägs till 9,9 % av Nyköpings kommun. Majoritetsägare är sedan maj 2022 Arlandastad Group som har 90.1 % av aktierna i SFF.

Området runt flygplatsen

I företagsparken finns cirka 40 företag, bland andra Connect Hotel Skavsta och SAAB Aerotech. Runt 1400 personer arbetar här.

Flygteknik Technical Training är en av sju flygtekniska skolor i Sverige. Skolan har riksintag och erbjuder dels flygteknikprogrammet på gymnasienivå, dels två utbildningar på yrkeshögskolenivå; flygtekniker och avioniktekniker.

Nyköpings kommuns gymnasium har förlagt Fordons- och transportprogrammet till området.

Sveriges flygspaningsmuseum, F11-museet, ligger på området. Det visar miljöer från och historia om landets enda flygspaningsflottilj som under 40 år fanns här. Riktiga dragplåster är de flygsimulatorer som museet äger och som ger besökarna chansen att flyga ett Cessna, Viggen eller Gripenplan.

Sidan uppdaterades 2022-05-24