Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Workshop om tillgänglighet kring transportnod Skavsta 21 oktober

01 januari, 1970

Planeringen av hur Skavstaområdet ska utvecklas både som flygplats och som företagspark pågår och genomgripande förändringar förutses. Flygresenärer, arbetspendlare och studenter är bara några exempel på personer som kommer att röra sig där. Ett resecentrum som knyter samman flyg, tågtrafik på Ostlänken och busstransporter av skilda slag är en del i ekvationen liksom taxi- och privatbilister, cyklister som har sin arbetsplats inom området samt tyngre transporter kopplade till företagen och flygplatsen.

Transportnod Skavsta – Vad innebär det och vilka åtgärder krävs? Med utgångspunkt i ett framtidsscenario träffas företrädare för en rad samhällsaktörer på såväl kommunal, regional som nationell nivå för att diskutera tillgänglighet. Workshopen ingår i det EU-finansierade projektet Skavsta 2.0 och hålls fredagen den 21 oktober.

sv_cef__