Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Utrikesresorna fortsätter öka

01 januari, 1970

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 5,2 procent under 2016 och med 3,7 procent under 2017. Framför allt är det utrikesresorna som ökar. Det visar Transportstyrelsens höstprognos som släpptes den idag, 10:e oktober.

Transportstyrelsen tar en gång i halvåret fram prognoser över passagerarantal och flygrörelser. Prognoserna används bland annat som underlag för Transportsstyrelsens avgiftssättning.

I höstens prognos över passagerarutvecklingen, som sträcker sig fram till 2022, förutspås en årlig genomsnittlig tillväxt på 3,6 procent. Det innebär drygt 26,8 miljoner avresande passagerare 2022, vilket kan jämföras med cirka 21 miljoner under 2015. Tillväxten kommer att vara snabbast för utrikestrafiken.

Antalet starter och landningar i linje- och chartertrafiken väntas under samma period öka med i snitt 1,9 procent per år.

– Flygtrafiken har ökat stadigt de senaste åren, hand i hand med den ekonomiska utvecklingen. Vi ser att den kommer att fortsätta att öka, även om det sker i något långsammare takt, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör.

Läs Transportstyrelsens höstprognos.