Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Sverigeförhandlingen avslutar sitt uppdrag

01 januari, 1970

Den sista december avslutas Sverigeförhandlingens arbete och en slutrapport överlämnades till infrastrukturministern idag. In i det sista signeras överenskommelser av vilka det framgår nivåer på motprestationer av de städer som får station på höghastighetsjärnvägen. Förhandlingen mellan Stockholm Skavsta flygplats AB och Sverigeförhandlingen har inte varit möjlig att slutföra i tid eftersom det ännu inte är klart var stationen kommer att byggas; på huvudspåret eller på ett bispår. Först när detta är klart kan flygplatsens förhandlingar med staten fortsätta.