Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Samråd om TEN-T

17 juli, 2019

EU-kommissionen önskar synpunkter från privatpersoner, organisationer och myndigheter kring det europiska stomnätet för järnväg, TEN-T. Avsikten med TEN-T är att öka tillgängligheten inom EU för människor och företag och för den fortsatta utveckling behövs återkopplingar på strategins resultat, brister och utvecklingsområden. Samrådet är öppet t.o.m. 17 juli.

Enligt förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av TEN-T ska kommissionen senast den 31 december 2023 se över stomnätets genomförande och utvärdera om TEN-T-bestämmelserna följs, hur långt man har kommit med genomförandet, hur passagerar- och godstrafikflödena har förändrats, hur de nationella investeringarna i nationell transportinfrastruktur har utvecklats och vilka ändringar i förordningen som krävs. Mot bakgrund av de nya och omfattande ekonomiska, politiska och tekniska utmaningar och samhällsutmaningar som nämns ovan är kommissionen i färd med att inleda en omfattande översyn och ta upp frågor om bland annat standarder och infrastrukturkrav, verktyg för genomförande, olika aspekter av det övergripande nätet och icke-bindande åtgärder. TEN-T-strategin medför direkta fördelar för människor och företag i EU genom att öka tillgängligheten och förbättra förbindelserna. Därför krävs ett brett samråd med allmänheten om strategins resultat, brister och framtidsutsikter. Samrådsresultaten är viktiga för hela utvärderingen.

Svara på enkäten