Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Samråd om förordningen om gruppundantag för statsstöd till flygplatser

10 juli, 2019

EU-kommissionen följer upp
• riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014–2020 (2013/C 209/01) och
• riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2010 (2014/C 200/01),

Samrådet ska kartlägga berörda parters syn på genomförandet av de aktuella riktlinjerna och de bestämmelser i den allmänna gruppundantagsförordningen som är tillämpliga samt för att få en bild av eventuella luckor, överlappningar eller onödiga administrativa bördor.

Medlemsstaterna och andra parter inbjuds att inkomma med skriftliga synpunkter senast den 10 juli 2019.