Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Regiondialog om Ostlänkens nyttor

01 januari, 1970

Sverigeförhandingen genomförde i förra veckan regiondialog med representanter från regionen, turismnäringen, kulturlivet, näringslivet, akademin, media, arbetsförmedlingen samt kommuner utan stationsläge. Syftet var att diskutera hur den nya höghastighetsjärnvägens nyttor kan spridas och tas tillvara i hela regionen.

Läs mer på Sverigeförhandlingens webbplats