Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Passagerartrafiken sysselsätter 780 personer

01 januari, 1970

Stockholm Skavsta flygplats sysselsätter 925 personer. Av dessa är 780 personer ett direkt resultat av passagerartrafiken. Resten kan härledas till aktörer som är verksamma på grund av flygplatsens förekomst i sig.

Det visar den kartläggning som undersökningsföretaget Resurs gjort på uppdrag av Nyköpings kommun.

– Stockholm Skavsta flygplats är oerhört viktig för sysselsättningen i Nyköping och hela regionen, säger kommunalrådet Urban Granström (S). Här finns även framöver unika kombinationsmöjligheter för flyg, tåg och vägtransporter samt företagsamhet.

Totalt finns 54 aktörer på flygplatsen i form av transportföretag, hotell, utbildningar, restauranger, butiker, bevakningsföretag, städbolag, polis, tull, kustbevakning och övrig service.

Totalt omsatte dessa 1,2 miljarder kronor under 2015 varav varav de som är sysselsatta med passagerartrafiken svarade för cirka 873 miljoner. Den största omsättningen återfinns inom sektorn Transporter med aktörer som Flygbussarna, Ryanair och biluthyrningsföretagen som svarade för 41 procent eller 482 miljoner.

De flesta siffrorna i kartläggningen bygger på helårsdata för år 2015.