Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

På plats på EU-konferens i Tallinn

01 januari, 1970

Den 21-22 september anordnar EU-kommissionen i samarbete med det estniska ordförandeskapet en infrastrukturkonferens ”Connecting Europe”.

Fokus ligger på att identifiera policyfrågor och finansieringslösningar för investeringar i Europas transportsektor efter år 2020 när EU:s finansiella ramverket löper ut.

Företrädare för EU-projektet Skavsta Access 2.o finns på plats för att informera om projektet och Stockholms Skavstas utveckling.