Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Luftrum 2040 tema för möte 9 oktober

01 januari, 1970

Susanne Westman, Luftrums- och miljöansvarig på Stockholm Skavsta flygplats, tar måndag 9 oktober emot Luftfartsverket (LFV) för ett första möte om framtidens luftrum.

LFV har fått regeringens uppdrag att göra en fördjupad studie avseende utformning av det svenska luftrummet. Den struktur på luftrummet som finns idag togs fram 1998 och är inte anpassad till dagens flygmaskiner, dagens regelverk eller den kapacitet som krävs för en effektiv flygtrafikledning.

Uppdraget ska resultera i en strategi, Luftrum 2040, och omfatta aspekter som flygsäkerhet, kapacitet, kostnadseffektivitet samt klimat- och miljöpåverkan. Den ska också beskriva hur drönare påverkar luftrumskapaciteten.  I arbetet med Luftrum 2040 deltar även Försvarsmakten, MSB, Transportstyrelsen och Swedavia, för att nämna ett par. Senast den 28 februari 2019 ska LFV redovisa för regeringen.