Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Lagrådet påtalar knapphändiga analyser och motiveringar kring flygskatt

01 januari, 1970

Lagrådet lämnade den 20 juni sitt yttrande på regeringens förslag till skatt på flygresor. Av utdrag ur protokollet  framgår att Lagrådet påtalar att ”utformningen av lagrådsremissen innebär att det ofta är mycket svårt att att få en klar uppfattning om vilka närmare skäl regeringen har för de avvägningar som görs.”

Läs Lagrådets yttrande