Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Frukostmöte om Arlandas växande tillgänglighet och utbyggnadsbehov

27 nvember, 2019

Visit Stockholm är arrangör och medverkar gör Elisabeth Axtelius, Swedavia och Mattias Goldmann, Sweco

Stockholm är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa och den internationella flygtillgängligheten är viktig för Stockholm som besöksdestination samt för näringslivets internationella konkurrenskraft. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och allt flyg som startar vid svenska flygplatser, både in- och utrikes, ska vara fossilfritt år 2045.
På frukostmötet kommer vi att fokusera på flygets betydelse och utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport som Nordens ledande flygplats och internationell förebild inom hållbarhet.

Elizabeth Axtelius, Director Aviation Business Swedavia, berättar om flygets betydelse för Stockholmsregionen och Arlandas framtida utveckling. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan och bidrar till ett fossilfritt flyg genom att ta en pådrivande roll i den storskaliga omställningen till biobränsle, med målsättningen att uppnå ett fossilfritt svenskt flyg till 2045.

Mattias Goldmann är Chief Sustainability Officer på Sweco, Europas största samhällsbyggare, och har utnämnts till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Han har rest mer genom världen med tåg än de flesta andra, men också bott i Chile, Kenya och på Mauritius och ser ett hållbart och klimatsmart flyg som en nödvändighet för den öppna och toleranta värld som han eftersträvar. På frukostmötet kommer han att utmana oss alla att medverka till denna omställning.