Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Framtiden för det Europeiska transportnätet

21 nvember, 2019

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet (TEN-T). Hur vill Stockholm-Mälarregionen att TEN-T ska utvecklas och hur ser regionerna längs ScanMed-korridoren på utvecklingen?

Mälardalsrådet bjuder in till ett seminarium i Bryssel den 21 november i anslutning till Korridorsforum. Medverkar gör bland annat Monica Johansson (S) regionstyrelsens ordförande i Sörmland, Johan Danielsson (s) Europaparlamentets transportutskott och en företrädare för EU-kommissionen. Läs mer på Mälardalsrådets webbplats http://www.malardalsradet.se/21-november-framtiden-for-ten-t/