Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Flygresande, turism och miljö

28 nvember, 2019

Tillväxtverket arrangerar ett lunchseminarium på temat flygresande, turism och miljö.

Vilken roll spelar flygtransporter för utvecklingen av Sveriges turism och besöksnäring? Vilka klimat- och miljöbelastningar medför flyget? Hur ser förutsättningarna ut att utveckla ett mer hållbart flygresande? Vilken kunskap finns egentligen i den allt hetare debatten om flygresandets roll i framtidens turism? Med såväl ett turismpolitiskt mål som klimatmål att förhålla sig till behöver de myndigheter som arbetar med turismfrämjande vägledning i hur de ska förhålla sig till olika transportslags förutsättningar i arbetet.
Besöksnäringens myndighetsgrupp med 16 medverkande myndigheter och statliga bolag har i ett första steg sammanställt kunskap och tillgänglig forskning om sambanden mellan turism, flygtransporter och hållbar utveckling. Uppdraget har genomförts av Copenhagen Economics som nu presenterar resultatet.