Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Ytterligare två mindre vattenskopande flygplan

28 januari 2021

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förstärker Sveriges brandbekämpningsförmåga genom att placera ytterligare två vattenskopande flygplan på SSF under 2021-2023.

Det avtal MSB har med Saab AB sedan förra året tillhandahåller två mindre skopande flygplan med tillhörande besättning och annan nödvändig logistik. MSB har nu valt att inom ramen för avtalet utlösa en option med ytterligare två mindre skopande flygplan för perioden 2021-2023.
– Efterfrågan på stöd kommer förmodligen fortsätta att öka de närmsta åren och det behöver vi kunna möta upp. Klimatförändringar gör att problemen med skogsbränder riskerar att bli ännu större i framtiden. Detta i kombination med att mindre skopande flygplan är en resurs som många länder i norra Europa i dag saknar gör att vi ser behov av ytterligare två flygplan, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB.

Läs mer på MSB:s webbplats