Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

VINCI Airports samarbetar med start-up företag om sopsortering

25 juni 2019

Ett pilotprojekt kommer inom kort att inledas på Lissabons flygplats i syfte att förbättra sopsortingen vid säkerhetskontrollerna. Projektet är ett samarbete mellan det franska start-upföretaget Greedy station, VINCI Airports och VINCI Energies. Om piloten är framgångsrik kommer samtliga 46 flygplatser att utrustas med den nya tekniken.

42% av skräpet som produceras av nätverkets 240 miljoner passagerare återvinns eller återanvänds redan idag. Initiativet att involvera start-up företag görs för att nå längre i koncernens miljöarbete. AirPact, VINCI Aiports miljöpolicy har mål satta för energiförbrukning, sopsortering, vattenförbrukning, föroreningar, CO2, buller och biologisk mångfald.

Bikupor på franska flygplatser

För att öka den biologiska mångfalden har sju av VINCI Airports franska flygplatser valt att ha bikupor samt att ansluta sig till ett nationellt program för att främja bin.

Läs mer