Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Vi välkomnar utveckling av hållbara biobränslen

15 maj 2018

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att främja utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare med uppdrag att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas.Angående luftrummet har regeringen också givit uppdrag åt LFV att se över utformningen i Sverige.

-Vi välkomnar uppdragen, säger Joakim Lindholm, verksamhetsansvarig på Stockholm Skavsta. Vi efterfrågar också en helhetsyn på infrastrukturen i Stockholmsregionen för att minimera den påverkan våra resor har för klimatet. Flyget och flygplatserna är en viktig och integrerad del av transportsystemet och är en förutsättning för att Sverige ska kunna utvecklas och vara en öppen och tillgänglig del av världen.

För att trygga Sveriges tillväxt och välfärd måste det vara möjligt att resa snabbt och effektivt även på de långa avstånd som Sveriges geografi och geografiska läge skapar, samt göra detta på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Flyget är globalt och ekonomiska styrmedel måste därför vara internationella för att få påverkan på utveckling av flygplan och drivmedel.
Om vi i Sverige ska gå i täten krävs det att kraftiga stimulanser avsätts för forskning och subventioner av miljövänliga drivmedel, så att förutsättningar för utveckling av sysselsättning och ekonomi inte begränsas av bristen på tillgängliga och goda kommunikationer för alla.

Läs mer på regeringens webbplats