Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Vi ser fram emot att bidra i utvecklingen av Färdplan Arlanda

Vi kommenterar
19 maj 2017

I den nationella flygstrategin som presenterades i början av året lyfts utvecklingen av Arlanda fram. I veckan blev det klart vilka personer som kommer att ingå i det Arlandaråd som under de kommande 18 månaderna ska fungera som ett rådgivande organ till regeringen. Rådet leds av infrastrukturminister Anna Johansson och från regeringen deltar även statsråden Mikael Damberg och Karolina Skog.

Med stöd av Arlandarådet tas Färdplan Arlanda fram, dvs långsiktig utveckling av Arlanda flygplats ur ett helhetsperspektiv vilket omfattar flygplatsen, luftrummet samt anslutande transporter och infrastruktur på marken men också tillgången till andra flygplatser i Stockholmsregionen.

Stockholm Skavsta flygplats är den Södra porten till Stockholmsregionen och som sådan är den en viktig infrastrukturell resurs som kompletterar Arlanda flygplats. Trafiken på flygplatsen ger privatpersoner och företagare i södra Stockholmsregionen tillgång till internationellt direktflyg inom Europa och minskar därmed trycket på genomfartstrafiken i Stockholms centrala delar. Samtidigt kan utländska turister ta sig till och från huvudstaden också söderifrån vilket naturligtvis också bidrar till att göra Stockholm mer tillgängligt.

I riksdagens beslut om Ostlänken lyfts ett stationsläge på Stockholm Skavsta upp som ett av motiven och 2028 beräknas snabbtågen länka samman stråket mellan Stockholm och Linköping. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det självklart att Stockholm Skavsta flygplats med sitt strategiska läge är en infrastrukturresurs vars långsiktiga betydelse är en viktig faktor för regionen och därmed också i arbetet att ta fram Färdplan Arlanda. Vi ser fram emot att bidra i utvecklingen av Färdplan Arlanda!