Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Nära till internationella och nationella marknader

1 juni 2018

Nyköpings kommun har analyserat området runt Stockholm Skavsta flygplats för att se hur möjligheterna i området kan tas tillvara. Detta presenteras i Utvecklingsprogram Skavsta.

I direkt anslutning till Skavsta resecentrum, nära internationella och nationella marknader, skapas ett helt nytt område. Olika parametrar inom området attraherar enligt genomförda studier olika företagstyper. Det finns dock en gemensam faktor: närhet.

  • Det kan vara närhet till internationella marknader och kunder, närhet till stora stråk av pendlare och flygresenärer eller närheten till resor, stad och natur. Här behöver du inte välja, här finns både internationell tillgänglighet och småstadens närhet till naturen.
  • Rörlighet och personliga möten är viktigare än någonsin. Värden kring hållbarhet, innovation och miljöhänsyn pekas ut som avgörande för platsers betydelse. När stadsdelen vid Skavsta växer fram vävs dessa aspekter samman i utvecklingen.
  • Hit flyttar nya kontor, hotell och konferenscenter, hit flyttar även restauranger samt företagsservice och här finns även stora möjligheter för andra verksamheter som kan dra nytta av den internationella och nationella kopplingen till både kunder och kompetens.

Målbilden för området är att skapa en funktionell flygplatsstadsdel där den moderna människan trivs, där mötesplatser och upplevelser har en central roll samt där innovation och miljöhänsyn är självklara och synliga faktorer.

Samverkan med markägare ger fördelar

Stockholm Skavsta flygplats, Nyköpings kommun och Skanska har ingått ett samarbete, vilket nu kommer formaliseras i en avsiktsförklaring, för att utveckla framtidens flygplatsområde. Det ger parterna betydligt större möjligheter att ta ett gemensamt helhetsgrepp på utvecklingen. Framför allt behövs en gemensam syn och ett nära samarbete mellan de tre stora aktörerna som äger mark och lokaler på flygplatsen vilket avtalet ger förutsättningar för. För att utveckla området krävs en väl sammanhållen profil som identifierar karaktären på områdets befintliga och kommande verksamheter. En stor tillgång i samarbetet är just parternas olika kompetens, kontaktnät och erfarenheter. Kommunstyrelsen i Nyköping tar beslut om avsiktsförklaringen den 11 juni som då övergår i en tydligare samarbetsmodell.

Ta del av Nyköpings kommuns utvecklingsprogram för området.