Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Vi välkomnar utredning om biobränsle

Vi kommenterar
2 mars 2018

Vi välkomnar en utredning om hur användningen av biobränsle för flyget kan främjas liksom regeringens satsning på forskning och utveckling av biobränsle för flyg. 

Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och ska vara ett föregångsland för minskade klimatutsläpp. Som ett led i detta tillsätter regeringen en utredning som ska analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas och utser Maria Wetterstrand som särskild utredare.

Utredaren ska analysera behovet av styrmedel för att främja användningen av biobränslen för flyget och ta fram förslag till sådana styrmedel. Utredningen ska redovisa sitt förslag 1 mars 2019.

Regeringen satsar vidare 100 miljoner på forskning och utveckling av biobränsle för flyg, något vi helhjärtat stöttar.