Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Utbyggnad av TEN-T – förminskande formulering

Vi kommenterar
26 augusti 2019

Inför utbyggnaden av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T, öppnade EU-kommissionen upp för synpunkter och förslag från olika aktörer i medlemsländerna. Mälardalsrådet skickade under sommaren in sitt yttrande och som alltid har det kompromissats kring skrivningarna. Med ett delvis olyckligt resultat.

Vi instämmer i mycket av det som står, men beklagar att bärande principer nationellt – som att utnyttja de resurser som finns och se helheten mellan trafikslagen – utelämnats i den slutliga skrivningen.

Vi ställer oss också mycket frågande till att Stockholm Skavsta flygplats – en utpekad kompletterande flygplats i TEN-T – benämns som ”flygplatsen i Nyköping”. I Sverige finns det 43 flygplatser. I Europa finns det över 1000 flygplatser med reguljär trafik och då är risken överhängande att det uppstår förvirring. Nog är Arlandas position i Sverige så ohotad att vi kan kosta på oss att omtala internationellt erkända infrastrukturresurser vid dess rätta namn?

Läs yttrandet i sin helhet