Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Trots motståndet står Trafikverket fast vid förslag på stationsläge

Vi kommenterar
27 oktober 2017

Trots motståndet mot Trafikverkets idé om stationsläge på bibana håller verket fast vid sitt förslag. Inför att generaldirektör Lena Erixon i januari 2018 fattar ett beslut om placering av stationen, görs nu ännu en remissomgång. Om oenigheten kvarstår får regeringen fatta beslut i frågan om stationsplacering.

Nyköpings kommun anser inte att det framkommit nya uppgifter som motiverar en omprövning av ståndpunkten. Kommunen håller fast vid den avsiktförklaring som redan finns med Trafikverket om att Skavsta station förläggs till huvudbanan.

Stockholm Skavsta flygplats AB anser att Trafikverket undervärderar den strategiska placering som flygplatsen har i regionen och därmed dess roll i Storstockholms flygplatssystem. Vidare ifrågasätter man varför Trafikverket bedömer att just denna flygplats får en lägre tillväxttakt än övriga internationella flygplatser i Sverige.

Bakgrund

I den förra remissomgången förkastades Trafikverkets förslag om stationsläge på bibanan av samtliga kommuner längs Ostlänken, Regionförbundet Sörmland och Östsvenska handelskammaren.

I det nuvarande förslaget håller Trafikverket fast vid stationsläge på bibanan med tillägget att om behovet uppstår, kan station byggas också på huvudbanan i framtiden.

Formuleringen ”om behov uppstår” är nyckeln till att förstå vad som pågår i skapandet av denna intermodala nod. Det finns flera viktiga osäkerhetsmoment som påverkar parternas olika prioriteringar och som öppnar för olika tolkningar av tillgängliga fakta; om och när blir Ostlänken en del av en ny stambana? När är stambanan i så fall färdigbyggd (vilken hänsyn måste med andra ord tas nu)? Vilken hastighet ska det byggas för? Om Ostlänken blir del av ny stambana med snabbtåg mellan ändpunkterna, hur många tåg finns det behov av varje timma och hur många regionaltåg ska samsas med nationella tåg? Var och hur ofta ska nationella tåg stanna för att få ekonomi sin ändpunktstrafik? Hur många tåg bedömer tågoperatörerna att de kan köra baserat på resandeunderlaget? Resonerar alla tågoperatörer likadant?

När det gäller prognoserna för flygtrafikens utveckling på Stockholm Skavsta går meningarna också isär. Trafikverket tror att det kommer ta längre tid att nå taket för tillståndet (6 miljoner) än vad kommunen, regionen och flygplatsen håller för troligt och, vad som förutspås för internationellt flyg fram till år 2040.