Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Tredje största flygplatsen i Sverige totalt

12 november 2019

Antalet passagerare på Stockholm Skavsta fortsätter att öka. Därmed har Stockholm Skavsta gått om Bromma och är Sveriges tredje största flygplats totalt liksom den är tredje störst på utrikestrafik.

Enligt Transportstyrelsens statistik t.o.m. oktober har 1 984 666 personer valt att flyga via Stockholm Skavsta och 1 977 205 reste via Bromma.  Orsaken till den fortsatta ökningen finns att finna i resenärernas resemotiv. Personer som reser via SSF gör det i hög utsträckning i tjänsten eller för att besöka släkt och vänner.

Enligt en nyligen utförd studie uppger 47 procent av resenärerna att de reser för att träffa släkt och vänner. Mellan 10-15 procent reser i tjänsten. En stor andel av resenärerna är personer som arbetar i den svenska byggindustrin eller vården men som har sin familj i ett annat europeiskt land. Vi kommer se mer av detta i takt med att än fler infrastrukturprojekt verkställs i Storstockholmsregionen. Länder som Polen har en växande medelklass, ungefär lika stor som Sveriges hela befolkning. Dessa personer har råd  att besöka familjemedlemmar och vänner som arbetar i ett annat europiskt land. Från 47 destinationer i Europa är det möjligt att ta sig till Stockholmsregionen via Stockholm Skavsta flygplats vilket naturligtvis underlättar fysiska möten.