Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Trafikverket förordar stationsläge på bibana

31 januari 2018

Idag kom Trafikverkets ställningstagande om stationsläge flygplatsen nämligen kort bibana.

Beslutet ingår i den tiilåtlighetsprövning för Ostlänken som myndigheten överlämnat till regeringen. Trafikverket motiverar sitt beslut med att den samlade bedömningen är att kort bibana ger bättre kapacitet för både höghastighetståg och regional tåg.

Beslutet från Trafikverket går tvärs emot  vad bland andra Länsstyrelsen i Södermanland och Nyköpings kommun förordat.

Miljödepartementet kommer att behandla tillåtlighetsprövningen under våren. Ett utlåtande väntas i maj.

Läs Trafikverkets pressmeddelande