Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Take Off Skavsta – tillväxt med klimatutmaningar som fond

10 maj 2019

18 september på Connect hotell Skavsta

Svensk ekonomi är beroende av nationell och internationell tillgänglighet. Flyg, tåg, buss och sjöfart är olika former av kollektivtrafik som alla påverkar klimatet. För Sveriges växande basnäring, besöksnäringen, är god tillgänglighet en nödvändighet. Vilka är pusselbitarna som ger oss ett hållbart samhälle med minskad klimatpåverkan, god tillgänglighet och stark ekonomi. Vilka innovativa uppfinningar och kreativa lösningar finns? Vilka är parterna och vilka kompromisser krävs?

Ta del av ambitiösa planer på hur utmaningarna kan bli till framgångsfaktorer för näringslivet, för flygsektorn och för tillgängligheten i Stockholmsregionen. Hör om Stockholm South Business District och visionerna för Skavstaområdet. Bidra med din kunskap i samtal, workshops och seminarier.

Välkommen till en innovativ och gränslös mötesplats!


Anmäl dig här

Program

08.30 Registrering och hotellfrukost

09.30 Inledning
Per Schlingmann, moderator

09.40 The Southern Gateway to Stockholm – the impact of location (in English)
Emmanuel Menanteau, Area Director VINCI Airports

09.55 The potential for Stockholm Skavsta and the Southern Stockholmregion (in English)
Max Hirsh, professor vid Hongkongs universitet (Phd Harvard), expert på flygplats och urban infrastruktur

Samtal med Per Schlingmann

Per Schlingmann     Emmanuel Menanteau      Max Hirsh

 


10.15 Samling för tillväxt

Liselott Hagberg, landshövding Södermanland
Monica Johansson, ordförande regionstyrelsen, Region Sörmland

Samtal med Per Slingmann

Liselott Hagberg                               Monica Johansson

 


10.30   Hållbart flyg 

Environmental programme for an sustainable Airport  (in English)
Peter Steinmetz, VD Stockholm Skavsta flygplats

Så överlever flyget – kreativitet, beteendeförändring och teknikutveckling
Jakob Lagercrantz, grundare 2030-sekretariatet

Hållbart flyg ur ett tillväxtperspektiv 
Per Ahl, VD SAAB Digital Air Traffic Solutions

Electrified Domestic Air Traffic by 2040? (in English) 
Olav Mosvold Larsen, ordförande klimatprogrammet, Avinor

Per Schlingmann leder samtal

Peter Steinmetz          Jakob Lagercrantz                   Per Ahl                            Olav Mosvold Larsen

 


11.20 Dynamisk utveckling i södra Stockholmsregionen

Stockholm South Business District – framtidstron tar form i Flemingsberg
Klaus Hansen Vikström, VD konsortiet, Affärsutvecklingschef Fabege

En mötesplats som inspirerar till innovation och hållbarhet – vår vision för Skavstaområdet
Johan Sahlberg, affärsutvecklingschef Skanska Sverige, Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande Nyköping, Joakim Lindholm, flygplatschef Stockholm Skavsta flygplats AB

Per Schlingmann leder samtal och summerar förmiddagen

Klaus Vikström Hansen      Johan Sahlberg               Urban Granström                Joakim Lindholm

12.15 – 13.30 Lunch


13.30   Valbara seminarier/workshops  

A. Hållbar utveckling av flyget
Fördjupning av förmiddagens presentationer och samtal som tar vid efter Almedalen. Moderator är Olle Ytterberg, Director Public Affairs, Saab AB, Support och service (in English)

B. Skavstaområdet
En attraktiv mötesplats och ett etableringsområde för innovativa företag med grön agenda. Vad innebär det och hur skapar vi trovärdighet?
Workshopen leds av Max Hirsh, professor vid Hongkongs universitet tillsammans med Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad vid KTH. (in English)

 

 

C. Tillväxt i besöksnäringen
Sörmland – en tillgänglig destination nära Stockholm
En workshop om vikten av samverkan mellan alla delar i besöksnäringen för att stärka utbudet och möta efterfrågan i internationell konkurrens.
Seminariet leds av STUA

D. Trafiknoden Skavsta
Flyg, tåg, sjöfart och buss är olika former av kollektivtrafik som alla påverkar klimatet. Vilka är pusselbitarna i det transportsystem som ger oss både tillgänglighet i Stockholmsregionen och minskade utsläpp? Vilka är parterna som gör det möjligt, hur ser samarbetena ut och vilka kompromisser måste göras? Workshopen leds av Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör, Region Sörmland 


15.10    Per Schlingmann summerar dagen
15.15    Mingel med kaffe


Anmäl dig här

Välkommen!