Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Take Off Skavsta – tillväxt med klimatutmaningar som fond

10 maj 2019

18 september på Connect hotels Skavsta

Svensk ekonomi är beroende av nationell och internationell tillgänglighet. Flyg, tåg, buss och sjöfart är olika former av kollektivtrafik som alla påverkar klimatet. För Sveriges växande basnäring, besöksnäringen, är god tillgänglighet en nödvändighet. Vilka är pusselbitarna som ger oss ett hållbart samhälle med minskad klimatpåverkan, god tillgänglighet och stark ekonomi. Vilka innovativa uppfinningar och kreativa lösningar finns? Vilka är parterna och vilka kompromisser krävs?

Ta del av ambitiösa planer på hur utmaningarna kan bli till framgångsfaktorer för näringslivet, för flygsektorn och för tillgängligheten i Stockholmsregionen. Hör om Stockholm South Business District och visionerna för Skavstaområdet. Bidra med din kunskap i samtal, workshops och seminarier.

Välkommen till en innovativ och gränslös mötesplats!


Anmäl dig här

Program

08.30 Registrering och hotellfrukost

09.30 Inledning
Per Schlingmann, moderator

09.40 VINCI Airport: the second largest airport operator in the world ( in English)
Emmanuel Menanteau, Area Director for Northern and Eastern Europe and South-East Asia VINCI Airports

09.55 The potential for Stockholm Skavsta and the Southern Stockholmregion (in English)
Max Hirsh, professor vid Hongkongs universitet (Phd Harvard), expert på flygplats och urban infrastruktur

Samtal med Per Schlingmann

Per Schlingmann     Emmanuel Menanteau      Max Hirsh

 


10.15 Samling för tillväxt

Liselott Hagberg, landshövding Södermanland
Monica Johansson, ordförande regionstyrelsen, Region Sörmland och vice ordförande i samverkansforumet En bättre Sits inom Mälarrådssamarbetet

Samtal med Per Schlingmann

Liselott Hagberg                               Monica Johansson

 


10.30   Hållbart flyg 

The Choice for Stockholm Skavsta: an environmental perspective  (in English)
Peter Steinmetz, VD Stockholm Skavsta flygplats

Så överlever flyget – kreativitet, beteendeförändring och teknikutveckling
Jakob Lagercrantz, grundare 2030-sekretariatet

Klimatarbete inom Wizz Air
Johan Eidhagen, Chief Marketing and People Officer

Hållbart flyg ur ett tillväxtperspektiv 
Johan Landin, vice President Head of Marketing and Sales, SAAB Digital Air Traffic Solutions

Framtiden för elflyget 
Christopher Jouannet, Universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

Peter Steinmetz                         Jakob Lagercrantz                 Johan Landin                                       Christopher Jouannet

 

 

 


11.20 Dynamisk utveckling i södra Stockholmsregionen

Stockholm South Business District – framtidstron tar form i Flemingsberg
Klaus Hansen Vikström, VD konsortiet, Affärsutvecklingschef Fabege

En mötesplats som inspirerar till innovation och hållbarhet – vår vision för Skavstaområdet
Johan Sahlberg, affärsutvecklingschef Skanska Sverige, Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande Nyköping, Joakim Lindholm, flygplatschef Stockholm Skavsta flygplats AB

Per Schlingmann leder samtal och summerar förmiddagen

Klaus Vikström Hansen      Johan Sahlberg               Urban Granström                Joakim Lindholm

12.15 – 13.30 Lunch


13.30   Valbara seminarier/workshops  


A. Hållbar utveckling av flyget

Fördjupning och utveckling av förmiddagens pass. Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad inleder med scenarios från framtiden beroende på krafttillgång.  Jakob Lagercrantz, Johan Landin, Christopher Jouannet deltar i ett panelsamtal.  Moderator är Olle Ytterberg, Director Public Affairs, Saab AB, Support och service.

 

 

B. Skavstaområdet
En attraktiv mötesplats och ett etableringsområde för innovativa företag med grön agenda. Det blir också flygresenärernas möte med Sörmland och Sverige. Vad innebär det och hur skapar vi trovärdighet?
Workshopen leds av Max Hirsh, professor vid Hongkongs universitet tillsammans med Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad vid KTH. (in English)


15.10    Per Schlingmann summerar dagen
15.15    Mingel med kaffe


Anmäl dig här

Välkommen!