Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Take Off Skavsta – en konferens med klimatutmaningar som fond

10 maj 2019

Sveriges samhällsekonomi behöver internationell tillgänglighet. Besöksnäringen är en tillväxtsektor som i hög utsträckning är beroende av utländska marknader. Flygplatser och markinfrastruktur bidrar idag till koldioxidutsläpp som direkt hotar klimatet. Är det en olöslig ekvation?

Ta del av ambitiösa planer på hur utmaningarna kan bli till framgångsfaktorer och bidra med din kunskap i samtal, workshops och seminarier. Välkommen till en innovativ och gränslös mötesplats!


Program

08.30   Registrering och hotellfrukost

09.30   Inledning Moderator Per Schlingmann
09.40   The Southern Gateway to Stockholm – the impact of location (in English) 
             Valérie Vasque-Jeancard, Director VINCI Airports


09.55  En hållbar besöksnäring
            OS 2026 – vilka turistströmmar kan vi förvänta oss före, under och efter
            Stockholm-Åre 2026 (förutsatt att Sverige får arrangera)
            Samling för tillväxt – besöksnäring ett tillväxtområde
            Monica Johansson, ordförande regionstyrelsen, Region Sörmland
            Liselott Hagberg, Landshövding i Södermanland
            Per Schlingmann leder samtal  


10.40 Hållbart flyg

           Introduktion
Peter Steinmetz, VD Stockholm Skavsta flygplats

           Hållbart flyg ur ett tillväxtperspektiv 
           SAAB Venture
           El ger hållbart flyg i Norge
           Avinor
           Per Schlingmann leder samtal  


11.20   Dynamisk utveckling i södra Stockholmsregionen

Stockholm South Business District – framtidstron tar form
Klaus Hansen Vikström, VD konsortiet, Affärsutvecklingschef Fabege
The future of Stockholm Skavsta in an international context (in English)
Max Hirsh, (PhD Harvard) professor vid Hongskongs universitet, expert på flygplats- och urban infrastruktur
En mötesplats som inspirerar till innovation och hållbarhet – vår vision för Skavstaområdet
Skanska, Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande Nyköping, Joakim Lindholm, flygplatschef Stockholm        Skavsta flygplats AB

Per Schlingmann leder samtal och summerar förmiddagen


12.15 – 13.30 Lunch


13.30   Valbara seminarier/workshops         

            A. Hållbar utveckling av flyget
Fördjupning av förmiddagens presentation ledd av SAAB Venture
            B. Skavstaområdet – hur skapar vi trovärdighet kring hållbarhet och innovation
Workshop ledd av Max Hirsh
           C. Tillväxt i besöksnäringen
S
eminarium lett av STUA
           D. Trafiknoden Skavsta
Workshop ledd av Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör, Region Sörmland 


15.10 Per Schlingmann summerar dagen
15.15 Mingel med kaffe


Programmet är under utveckling och fler talare tillkommer.  Anmäl dig här

Välkommen!