Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Systemanalysen ”En bättre sits” överlämnad till Trafikverket

1 november 2016

Systemanalysen ”En bättre sits”  är en gemensam plan för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland. Analysen innehåller konkreta förslag för hur regionen fram till år 2030 ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och arbetsmarknadens krav. I går lämnades den till Trafikverket.

Sju län i Stockholm-Mälardalsregionen står eniga bakom analysen ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” som lämnats in till Trafikverket. De sju länen är Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland. De kommande åren väntas arbetsmarknaden i regionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står de sju länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige. Syftet med ”En bättre sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.

Läs mer på Mälardalsrådets webb