Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Stort intresse för Take Off Skavsta

22 september 2019

Under Per Schlingmanns ledning bjöd kunniga talare på en faktaspäckad förmiddag där intressanta perspektiv och reflektioner lyftes. Drygt 130 företagare, politiker, experter och investerare deltog i konferensen och bidrog med tankar och idéer. Bilder från dagen liksom talarpresentationer finns nu tillgängliga.

Internationella framgångsrecept att inspireras av och storregionala samarbeten som pågår belystes liksom tidplaner för storskaligt elflygande, Wizz Airs framgångsrika arbete för minskade koldioxidutsläpp, VINCI Airports och Stockholm Skavstas åtgärder och planer för att minska sina klimatavtryck.

Förmiddagen avslutades med en fartfylld presentation av området Stockholm South Business District som överbrygger mentalt upplevda avstånd till flygplatsen. Inspirerade av utvecklingstakten i Flemingsberg utlovades visuella tecken på att utvecklingen av Skavstaområdet har påbörjats inom fyra år.

Take off Skavsta var den första i en serie workshops i skapandet av en attraktiv plats med möten i fokus och naturen runt knuten.

Projektet Skavsta Access 2.0 har erhållit stöd från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa

Program med presentationer

09.30 Inledning
Per Schlingmann, moderator

09.40 VINCI Airport: the second largest airport operator in the World VINCI Airports

Emmanuel Menanteau, Area Director for Northern and Eastern Europe and South-East Asia VINCI Airports

09.55 The potential for Stockholm Skavsta and the Southern Stockholmregion Keynote Hirsh
Max Hirsh, professor vid Hongkongs universitet (Phd Harvard), expert på flygplats och urban infrastruktur


10.15 Samling för tillväxt

Liselott Hagberg, landshövding Södermanland
Monica Johansson, ordförande regionstyrelsen, Region Sörmland och vice ordförande i samverkansforumet En bättre Sits inom Mälarrådssamarbetet
Samtal med Per Schlingmann


10.30 Hållbart flyg

The Choice for Stockholm Skavsta: an environmental perspective Peter Steinmetz
Peter Steinmetz, VD Stockholm Skavsta flygplats

Så överlever flyget – kreativitet, beteendeförändring och teknikutveckling
Jakob Lagercrantz, grundare 2030-sekretariatet

Klimatarbete inom Wizz Air Johan Eindhagen
Johan Eidhagen, Chief Marketing and People Officer

Hållbart flyg ur ett tillväxtperspektiv Johan Landin
Johan Landin, vice President Head of Marketing and Sales, SAAB Digital Air Traffic Solutions

Framtiden för elflyget Christopher Jouannet
Christopher Jouannet, Universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet


11.20 Dynamisk utveckling i södra Stockholmsregionen

Stockholm South Business District – framtidstron tar form i Flemingsberg Klaus Hansen Vikstrom
Klaus Hansen Vikström, VD konsortiet, Affärsutvecklingschef Fabege

En mötesplats som inspirerar till innovation och hållbarhet – vår vision för Skavstaområdet Skavstaområdet
Johan Sahlberg, affärsutvecklingschef Skanska Sverige, Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande Nyköping, Joakim Lindholm, flygplatschef Stockholm Skavsta flygplats AB