Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Stort intresse för framtidens Skavstaområde

6 juli 2018

Vi utmanar bilden av ett flygplatsområde. Hur skapar vi stadsutveckling vid en flygplats? Går det att utveckla Skavstaområdet på ett innovativt, tillväxtfrämjande och hållbart sätt för att skapa mervärden för regionen och samtidigt behålla människan i fokus?

”Ja” var det unisona svaret från alla medverkande som utvecklade sina synpunkter med intressanta exempel. Professor Max Hirsh från Hongkongs universitet bidrog med inspirerande trender från andra delar av världen och gav tankeväckande perspektiv om vad en flygplats och ett flygplats område är – och vad det kan vara.

Anna Wenner, vice VD Skanska Sverige AB, Urban Granström, KSO i Nyköping och Joakim Lindholm, verksamhetschef lanserade den gemensamma avsiktsförklaring och redogjorde för sina respektive bevekelsegrunder och tankar om utvecklingen.

Alexander Ståhle, VD Spacecape och Johanna Palmér, VD för Östsvenska handelskammaren reflekterade över planerna för området och processer i omvärlden.

Lyssna på seminariet som spelades in av Skanska Sverige AB och finns på deras Facebooksida där det den 11 juli visats 870 gånger.

Anna Wenner ger Skanskas syn på den lanserade avsiktsförklaringen. Med på scenen finns Per Schlingmann, Joakim Lindholm, Urban Granström, Johanna Palmér och Alexander Ståhle.