Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Stockholm South Business District i Flemingsberg

16 augusti 2018

Vi välkomnar satsningen på omvandla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar till en internationell affärs- och forskningshubb. Stockholm South Business District skapar plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare.

Den 13 augusti godkände kommunstyrelsen i Huddinge kommun avsiktsförklaringen mellan kommunen och ett konsortium, där fastighetsbolaget Fabege AB har en ledande roll. Satsningen på att omvandla 75 hektar beräknas kosta 30 miljarder och pågå under 10 år. Fabege har tidigare varit med om att  bygga Arenastaden i Solna.

Balans i Stockholmsregionen

– Ett starkt alternativ söder om Stockholm ger inte bara jobb och lokal tillväxt utan skapar en bättre balans och konkurrenskraft för hela Stockholmsregionen. Det nya Stockholm South Business District är ett lyft, inte bara för Huddinge och Stockholm, utan för hela Sverige, säger  Daniel Dronjak (M) i ett pressmeddelande.

Idag samlar Flemingsberg högre utbildning, världsledande forskning, myndigheter och företag. Därför är Flemingsberg utpekad som en regional stadskärna och lyfts fram som en självklar knutpunkt för morgondagens infrastruktur. Med de regionala och nationella investeringar som redan är beslutade, tillsammans med de förutsättningar som redan finns på platsen besitter Flemingsberg unika förutsättningar att växa och skapa en balans i Stockholmsregionen.

Internationell tillgänglighet via Stockholm Skavsta/Ostlänken

Daniel Dronjak (m) har sedan tidigare uttryckt sitt stöd för Stockholm Skavsta flygplats roll som komplement till Arlanda. Betydelsen av god internationell tillgänglighet via Stockholm Skavsta/Ostlänken liksom via Arlanda blir naturligtvis vital för Stockholm South Business District.

Läs pressmeddelandet från Fabege