Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Stockholm Skavsta står redo

Vi kommenterar
27 december 2021

Stockholm Skavsta flygplats (SSF), Nyköpings kommun och Region Sörmland har alla lämnat yttranden till regeringen baserat på den utredning om Bromma flygplats (Ds 2021:25) som presenterades i augusti. Yttrandena lyfter fram Stockholm Skavsta Flygplats roll och funktion i ett både nationellt och regionalt perspektiv.

Regeringen publicerade utredningen i augusti i år och i den framgår att Bromma flygplats skulle kunna vara avvecklad någon gång mellan åren 2025–2027. I utredningen gör man bedömningen att Stockholm Skavsta har god kapacitet att fungera som en andra flygplats i Stockholmsområdet, inte minst från år 2035 när Ostlänken planeras vara i drift.

Kommunen och Stockholm Skavsta flygplats har tagit fram sina yttranden i nära samarbete.

– Skavsta har ett attraktivt läge i Stockholm-Mälardalen, och vi håller öppet 24 timmar om dygnet, året om reda nu. Vi kan ta emot fler linjer med alla typer av flygplan, även på ”peak”-tider. Vi har kapacitet upp till 6 miljoner passagerare med redan befintlig infrastruktur och utan extra miljöpåverkan för att bygga nytt. Stockholm Skavsta står redo, säger Cédric Fechter, VD på Stockholm Skavsta flygplats, powered by VINCI Airports.

Region Sörmland delar uppfattningen om flygplatsens roll vilket lyfts fram i deras remissvar.

– Det här är ett viktigt steg för att öka sörmlänningarnas räckvidd på arbetsmarknaden. Skavstas flygplats har alla förutsättningar att täcka den lucka som Bromma lämnar inom flygtrafiken, givet att Ostlänkens etapper färdigställs så skyndsamt som möjligt. Därför ser vi gärna att man påskyndar etapputbyggnaderna av Ostlänken, så vi kan öka närheten mellan Stockholm och Skavsta, säger regionstyrelsens ordförande, Monica Johansson (S).

Med Ostlänken och den planerade stationen ökar Stockholm Skavsta Flygplats betydelse som både nationell och regional nod i ett stråk med stark regional utveckling och tillväxt. Cirka 27 procent av Sveriges befolkning bor inom 100 km radie.

– Vi förordar därför en påskyndad utbyggnad med successiv trafikstart för att tidigt maximera nyttan av investeringen i Ostlänken, säger Urban Granström (S), Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

Läs samtliga remissvar på regeringens webbplats