Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Vi knappar in

16 januari 2018

Transportstyrelsen publicerade i förra veckan passagerarstatistiken för landets alla flygplatser och av den framgår att Stockholm Skavsta ligger kvar på 5:e plats men att den knappar in på Malmö och Stockholm Bromma. Stockholm Skavsta flygplats hade drygt 100 000 passagerare fler under 2017 jämfört med året innan, en ökning med 5,1 procent.

Malmö hade färre passagerare 2017 jämfört med 2016 och skillnaden mellan flygplatserna är nu knappt 55 00o passagerare. Stockholm Bromma har ökat – framförallt inrikesflyget – men inte i samma omfattning som Stockholm Skavsta flygplats. 2016 var det knappt 500 000 fler personer som nyttjade Bromma. 2017 var det skillnaden 400 000 personer.