Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Stockholm Skavsta – Arlandas naturliga systerflygplats

Debatt
12 november 2019

Utveckla Skavsta till ett nav för flygtrafiken i mellersta och södra Sverige. Det är långsiktigt viktigt för både människor och miljö, menar ledande företrädare för Region Sörmland och Nyköpings kommun.

Vi lever i ett globaliserat samhälle. Internationell tillgänglighet och resande är en naturlig del av livet. Smidiga transporter har en avgörande inverkan på både företagande och regional tillväxt. Sveriges utveckling är helt beroende av att vi kan vara en tillgänglig del av Europa, och att framtidens nödvändiga resande görs effektivt, med minsta möjliga klimatpåverkan. Flyget är särskilt viktigt för Sverige, på grund av vårt lands geografiska läge och storlek. Det är hög tid att också nationellt diskutera de stora framtidsmöjligheter som en utveckling av Stockholms södra flygplats Skavsta erbjuder.

Arlanda är mycket viktig för Stockholmsregionens och Sveriges utveckling och tillväxt. Vi står helt bakom de satsningar som görs på Arlanda, men i sammanhanget måste nu också Skavsta flygplats lyftas in på allvar. Belastningen på infrastrukturen i Stockholmsområdet är redan i dag mycket hård. Att allt och alla ska behöva forslas från de södra och mellersta delarna av landet igenom Stockholm till de norra delarna är inte särskilt smart, varken för människa eller miljö. I det storregionala och det nationella samarbetet för en hållbar infrastruktur tjänar våra flygplatser på att utvecklas tillsammans.

Skavsta flygplats är redan nu Sveriges tredje största flygplats sett till antalet resenärer i utrikestrafik. Ostlänken kommer att förse flygplatsen med direkt järnvägsanslutning. Flygplatsen blir därmed Sveriges andra storflygplats med spårförbindelse, vilket är av central strategisk betydelse för hela regionen och för stora delar av södra Sverige. Upptagningsområdet inom en 20 mils radie är dessutom större för Skavsta än för Arlanda. Stockholm Skavstas geografiska position söder om Storstockholm ger logistiska miljöfördelar, inte minst för ett snabbt expanderande Stockholm där tillgängligheten både söderut och norrut måste beaktas. När det nya Flemingsberg vuxit fram blir det möjligt att ta sig till Skavsta på 28 minuter med tåg vilket är betydligt snabbare än till Arlanda.

Med en kollektivtrafik som utvecklas i alla delar, som bygget av Ostlänken och de nya elbussarna i Skavstas hemkommun Nyköping kan Skavsta bli en nod för det hållbara resandet. I en klimatmedveten tid kan Skavsta vara med och spela en nyckelroll. Experter på urbana miljöer kring flygplatser hävdar att Skavsta är en tillräckligt liten flygplats för att kunna fungera som en testbädd ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv. Detta ligger helt i linje med Skavstas ambition att gå från en lågprisflygplats till en flygplats med hållbarhetsprofil.

Visst har flyget stora hållbarhetsutmaningar. Men införandet av biobränslen ökar och kommer att vara viktiga i övergången till ett långsiktigt fossilfritt flyg. Elflyget, som vi nyss knappt ens pratade om, har kommit längre i utvecklingen än många tror. Internationellt satsas miljardbelopp i ett hundratal elflygsprojekt i USA, Kina och Tyskland. I Norge ska nu alla nationella flyg ska vara helt elektriska 2040. I Sverige har vi Vinnova-projektet ”Elise – Elektrisk lufttransport i Sverige” som är mycket spännande att följa. I regeringens kommande och första klimatpolitiska handlingsplan tror vi på utökade satsningar inom området.

Stora delar av södra Sveriges befolkning har i dag snabbare vägar söderut till Kastrup i Danmark än norrut förbi eller genom Stockholm till Arlanda. Naturligtvis vill vi hellre att de i framtiden tar tåget till Stockholm Skavsta. Skavsta är också viktigt för en framtida tillväxt söder om Stockholm och för de stora internationella företag som är etablerade i exempelvis Södertälje. Flygplatsens strategiska position kan knappast överskattas heller i perspektivet av ett växande Östergötland.

Skavstas främsta kvalitet handlar om närhet och tillgänglighet som möjliggör flöden lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Med Skavsta som en av två internationella flygplatser i Stockholmsregionen och som avlastning till Arlanda blir hela Stockholm och Mälardalen en kraftfullare destination. Vi anser att detta kommer att kunna vara avgörande för både vår regions och Sveriges hållbara utveckling.

Monica Johansson (S)
Regionstyrelsens ordförande, Region Sörmland

Urban Granström (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Nyköpings kommun