Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Stationsläge på bibanan

Vi kommenterar
8 juni 2018

Igår lämnade regeringen beslut om tillåtligheten för Ostlänken och korridoralternativ vid Stockholm Skavsta flygplats. Regeringen beslutade att gå på Trafikverkets förslag om bibana Skavsta där stationen vid Stockholm Skavsta flygplats läggs på bibanan istället för huvudbanan.

Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta Flygplats AB anser alla att det är bra att tillåtligheten för Ostlänken är beslutad, men att regeringen har fattat fel beslut gällande dragning till Skavsta flygplats.

– I stunden är vi oerhört besvikna eftersom vi ser att en station i direkt anslutning på Ostlänkens huvudbanan vid Stockholm Skavsta flygplats är avgörande på många sätt, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Vi ser till exempel att stationsläget på den korta bibanan försämrar möjligheten till effektiva restider och fördyrar och försenar projektet, ett oerhört dåligt beslut! Förslaget minskar inte bara Nyköpings nyttor med Ostlänken utan hela regionens. Vi är många som ser att Stockholm Skavsta flygplats är back-up till Arlanda och då är korta restider till Stockholm Skavsta avgörande. Urban Granström får medhåll av Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland.

– Vi väntar otåligt på besked om trafikeringen på sträckan tillägger Peter Steinmetz, VD för Stockholm Skavsta Flygplats AB.

Nyköpings kommuns analyser visar att en kommersiell trafik till Stockholm Skavsta flygplats är möjlig. En önskvärd trafikering med halvtimmestrafik till Skavsta och Nyköping skapar en bra grund för att fortsätta utveckla Östergötland, Södermanland och Stockholm och det skulle skapa den regionförstoring som är ändamålet med Ostlänken.