Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Gör Stockholm Skavsta till backup för Arlanda!

Starkt stöd för Stockholm Skavsta som backup till Arlanda

16 maj 2018

”Gör Stockholm Skavsta flygplats till backup för Arlanda” skriver 16 kommunala och regionala styrelseordföranden från Linköping i söder till Huddinge i norr i en annons i Dagens industri idag tillsammans med Peter Steinmetz, VD för Stockholm Skavsta Flygplats AB. Primär målgrupp för annonsen är ledamöterna i Arlandarådet som i eftermiddag möts för att resonera om bland annat regional tillväxt, internationell tillgänglighet och redundansfrågor.

– Vi hade ursprungligen hoppats på en möjlighet att tala inför rådet, men när det inte var möjligt valde vi att annonsera. Jag kan konstatera att det var ett lyckokast eftersom vi nu tydligt kan visa på det starka stöd som finns för att tydligt peka ut flygplatsen som Arlandas backup, säger Christina Johansson som arbetar med att uppdatera och nyansera bilden av flygplatsen som infrastrukturresurs.

Arlandarådets arbete är viktigt och betydelsefullt för Stockholmsregionens och därmed Sveriges utveckling och tillväxt. Stockholm Skavsta flygplats är strategiskt placerad rent geografiskt och kan underlätta utbyggnaden av Arlanda. Med stationsläget på Ostlänken går det lätt och snabbt att med kollektivtrafiken ta sig till och från Stockholm Skavsta vilket kan avlasta trycket på infrastrukturen i centrala Stockholm då färre personer från södra Stockholmsregionen måste åka genom Stockholm till Arlanda för att flyga uti världen.

Målet med annonsen är att Arlandarådet ska rekommendera regeringen att slå fast Stockholm Skavsta flygplats viktiga funktion som Arlandas backup. Internationell tillgänglighet har en avgörande inverkan på både företagande och regional tillväxt och det är rimligt att samhällsnyttan som uppstår med Ostlänken maximeras. 2019 tas dessutom den nya landningstekniken – den samma som på Arlanda-  i drift och därmed blir Stockholm som destination robustare i alla väder.

– Regionala frågor har ofta en förmåga att utlösa konkurrenssituationer, fortsätter Christina. Det unika i den här situationen är att de som undertecknat annonsen inte upplever att Stockholm Skavsta flygplats konkurrerar med deras egna intressen. De ser flygplatsen som en stor tillgång. Det är första gången vi ser ett så tydligt politiskt stöd för flygplatsen från dessa kommuner och regioner.