Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Starkt stöd för Stockholm Skavsta flygplats som komplement till Arlanda

22 augusti 2018

Kapaciteten på Stockholm Skavsta flygplats bör betraktas som ett komplement till Arlanda i den översyn som nu görs. Skavsta är en viktig del av Sveriges nationella flygplatsresurs. Det anser en majoritet i en enkät ställd till drygt 300 utvalda personer verksamma på nationell och regional nivå.

Drygt 80 procent av de svarande tycker att den planerade tågstationen på Ostlänken påverkar den roll Stockholm Skavsta kan spela för att underlätta utmaningar för infrastrukturen i regionen. Lika många anser att flygtrafiken på Stockholm Skavsta har betydelse för tillväxten i Mälardalen.

– Undersökningen visar att bilden av flygplatsen som nationell resurs håller på att förändras, säger Christina Johansson, koordinator, Nyköpings kommun. Hon menar att mer arbete behövs för att personer i beslutsfattande positioner inom nationell politik, myndigheter och näringsliv ser den potential som finns. Planerna på Stockholm South Business District på Flemingsbergs stationsområde som lanserades i förra veckan förutsätter internationell tillgänglighet, för att ta ett exempel, fortsätter hon

Ta del av enkäten i sin helhet.

Bakgrund:

Enkäten skickades till 305 utvalda personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med Stockholm Skavsta flygplats: Politiker på riksnivå och regional nivå, tjänstemän inom statliga och regionala myndigheter och organisationer, kommunala politiker och tjänstemän utanför närområdet, företagare och näringslivsföreträdare samt opinionsbildare. 107 personer besvarade enkäten och svaren behandlas anonymt.

Avsikten med enkäten var att i första hand få en bättre bild av hur flygplatsens roll och potential uppfattas. Resultatet av enkäten är inte statistiskt säkerställd. Det är ett underlag för det gemensamma kommunikationsarbete som bedrivs av Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB kring Stockholm Skavsta flygplats.