Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Stabilt passagerarläge

5 april 2019

Passagerarantalet på Stockholm Skavsta flygplats har endast påverkats marginellt jämfört med samma tid förra året visar Transportstyrelsens statistik för årets två första månader. Siffrorna skiljer sig från statistiken för de övriga tre storflygplatserna som har mycket utrikestrafik.

Transportstyrelsen har ännu inte publicerat sifforna för mars men för Stockholm Skavstas del kan minskningen förklaras med att påsken i år infaller först under april. Motsvarande effekter är att vänta för också de andra flygplatserna.

Myndigheten Trafikanalys rapport för 2018 visar trendbrott i ökningen av antalet passagerare samt sjunkande kabinfaktortal för både inrikes och utrikestrafiken. På det senare området avviker trafiken på Stockholm Skavsta där kabinfaktorn ligger runt 90 %.
Läs Trafikanalys rapport i sin helhet.