Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

SSF har anmält regeringen till EU-kommissionen

8 juli 2020

Stockholm Skavsta flygplats har anmält regeringen till EU-kommissionen för de statsstöd till vissa flygplatser som aviserats. Stöden ska utgå som kompensation för minskade intäkter på grund av Covid-19. De tilldelas Swedavia, vissa regionala flygplatser och Luftfartsverket. Stockholm Skavsta menar att stöden kan snedvrida marknaden.

Ledningen för Stockholm Skavsta har önskat träffa näringsminister Ibrahim Baylan och/eller infrastrukturminister Tomas Eneroth. Ingen av ministrarna har kunnat ta emot men Tomas Eneroth har i ett brev till flygplatsledningen svarat att stödet till vissa regionala flygplatser ges för att säkra inrikesflyget. Ingen av ministrarna har kommenterat konsekvenserna för marknaden av de extra statsstöden. Stockholm Skavsta har därför valt att anmäla regeringen till EU-kommissionen.

Stockholm Skavsta är inte ensamma om att kritisera stödåtgärderna. Också Peter Larsson, VD för Sveriges Regionala Flygplatser ifrågasätter varför vissa men inte alla flygplatser får extra statsbidrag för att minska effekterna av COVID-19. För flygsektorn har våren varit en finansiell katastrof som drabbat alla aktörer och många tusentals arbetstillfällen är hotade globalt. Världen över vidtar regeringar insatser för att stödja flygbolag och flygplatser som riskerar att inte överleva krisen. Airports Council International, ACI, den internationella samarbetsorganisationen för flygplatser, har uppmanat världens regeringar att undvika åtgärder som snedvrider konkurrensen. Flyg överbryggar nationella gränser varför nationella stödåtgärder måste betraktas i en internationell kontext.