Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Solenergianläggning på flygplatsen

21 oktober 2020

Stockholm Skavsta Flygplats AB planerar i samarbete med en affärspartner att bygga en solenergianläggning
på flygplatsens område. Det kommer att bli den första större solenergianläggningen på en svensk flygplats, och
ligger helt i linje med flygplatsens majoritetsägare VINCI Airports miljöstrategi att halvera flygplatsgruppens
koldioxidutsläpp till 2030 och att bli nettokoldioxidneutrala till år 2050.

Solenergianläggningen beräknas stå färdig till sommaren 2021 och kommer att förse både flygplatsens verksamhet och de planerade aktiviteter för flygplatsområdet som ligger några år fram i tiden, med koldioxidneutral elektricitet.

Miljöstrategin Airpact

VINCI Airports är den första flygplatsoperatören i världen som har introducerat en internationell miljöstrategi, AirPact, för alla sina 45 flygplatser. Strategin fokuserar på fyra mål som ska uppfyllas till 2030. Förutom att halvera verksamhetens CO2-utsläpp, ska flygplatserna även halvera sin vattenkonsumtion, återvinna 100% av verksamhetens avfall, samt ha tagit fram en biologisk mångfaldsdiagnos och bevarandeplan.

Stockholm Skavsta Flygplats blev i september 2020 certifierade för ACA nivå 1 (Airport Carbon Accreditation, ett miljöprogram som drivs av det globala flygplatsförbundet
ACI) och förväntas att bli ISO 14001-certifierade under 2021. Planen är att uppnå ACA nivå 3+ till år 2025, vilket innebär koldioxidneutralitet. Solenergianläggningen är en del i detta arbete.

– Med stort stöd av VINCI Airports miljöpolicy och i samarbete med Nyköpings kommun är Stockholm Skavsta Flygplats stolta över att stå för ett hållbart projekt för vår flygplats och miljön omkring oss. Vi kommer aktivt att arbeta för att hitta sätt att göra luftfarten mer hållbar och att fortsätt att interagera med samhället för en bättre miljö, säger Cédric Fechter, VD Stockholm Skavsta Flygplats.

Solel från flygplatsen kan värma upp Nyköping

Flygplatsen har erbjudit Nyköpings kommun att köpa det överskott av grön lokalproducerad el som kommer att finnas. Satsningen som flygplatsen gör och erbjudande har tagits emot mycket positivt.

– Det är jättebra att Stockholm Skavsta gör denna investering och att Nyköpings kommun kommer att kunna köpa närproducerad grön solel. Det är ytterligare ett steg i rätt riktning för en grön omställning i Nyköping, säger Marco Venegas (MP), kommunalråd.

Kommunen vill, som ett led i arbetet att nå Agenda 2030-målen, undersöka förutsättningarna för att kunna göra detta som ett komplement till den egenproducerade vattenkraften. I dagsläget levererar Nyköpings Vattenkraft AB den el som används inom kommunens verksamheter. Detta sker delvis genom egenproducerad vattenkraft, men också genom att bolaget köper in kraft från elbolag. Nu föreslås Nyköpings Vattenkraft AB undersöka om det är möjligt att köpa ca 20 000 MWh eller 20 GWh årligen till marknadsmässiga priser med solenergi från Stockholm Skavsta flygplats AB. Beslut om avsiktsförklaringen mellan Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats AB förväntas tas på kommunstyrelsens sammanträde 26 oktober.

-Många kommuner i Sverige bygger i dag egna solcellsanläggningar. Nyköpings kommun skulle genom ett samarbete mellan Nyköpings Vattenkraft AB och Stockholm Skavsta Flygplats kunna få tillgång till grön närproducerad el utan egen investering, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Ett lysande exempel på hur näringsliv och kommun tillsammans hittar lösningar som blir både ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbara för hela samhället och
samtidigt ger vinn vinn för båda parter, säger Martina Hallström (C), kommunalråd.

Läs mer på kommunens webbplats 

Sidan rättades 22 oktober till rätt omfattning av mängden energi som ska utredas av kommunen.