Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Skavsta verksamhetsområde i förvandling

23 mars 2022

Nyköpings kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för Skavsta verksamhetsområde. Målbilden är att utforma en värdeskapande stadsutveckling utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Här finns arbetsplatser och attraktiva besöksmål med möjligheter att mötas, utvecklas och uppleva. Innovation och hållbarhet är självklara element och synliga kvaliteter i utvecklingsområdet. Fullt utbyggt finns här förutsättningar för mer än 10 000 nya arbetsplatser.

Planprogrammet har varit ute på remiss under 2021 och kommer antas under 2022. Planprogrammet är ett förberedande steg inför detaljplaner.

Ta del av förslag till planerna för området här,

nykoping.se – Verksamhetsområde Skavsta