Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Skavsta verksamhetsområde i förvandling

23 mars 2022

På en ytan lika stor som 13 obebyggda Gamla stan ska stadsutveckling utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv skapas. Här finns arbetsplatser och attraktiva besöksmål med möjligheter att mötas, utvecklas och uppleva. Innovation och hållbarhet är självklara element och synliga kvaliteter i utvecklingsområdet. Fullt utbyggt finns här förutsättningar för mer än 10 000 nya arbetsplatser.

Området som kommer att utvecklas är 4,84 miljoner kvadratmeter vilket motsvarar 13 obebyggda Gamla Stan. Marken ägs i huvudsak av Nyköpings kommun, Arlandastad Group och Skanska vilka arbetar tillsammans kring utvecklingen.

Kommunstyrelsen i Nyköpings beslutade under 2022 om ett planprogram för området vilket ger ramarna för utvecklingen. Nästa steg är detaljplanering av marken vilket kommer att ske etappvis. En mindre del är redan detaljplanerad och arbetet att ta fram detaljplaner för etapp 1 av exploateringen är påbörjat.

Läs mer här nykoping.se – Verksamhetsområde Skavsta och på Explore Skavsta