Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Skavsta behöver bli huvudstadens business

Vi kommenterar
14 maj 2020

I dagens SN publiceras en ledare signerad Olof Jonmyren med ovanstående rubrik. Ledaren är insiktsfull och ger oss ett välkommet inspel på vårt arbete. Synpunkterna kommer dessutom vid en tidpunkt då vi reflekterar över hur vi ska formulerar oss framöver givet de radikalt ändrade förutsättningarna i samhället.

”Skavsta behöver Stockholm för att lyfta efter krisen. Krisen är utan nåd för flygbranschen. Flygplatser världen över ligger närmast i ide. Läget på Skavsta, eller Stockholm Skavsta Airport, är inget undantag. Men efter coronakrisen, kan vi tro på att Skavsta åter ska bli en myllrande punkt för resor som tidigare? Kanske.” så inleds ledaren i SN. Läs den i sin helhet.   

Stockholm Skavstas roll är som komplement till Arlanda, inte konkurrent. Vårt mål är att åstadkomma ett bredare perspektiv som tittar på tillgänglighet för och inom hela Stockholmsregionen. Den internationella tillgängligheten bör kopplas till spårbunden trafik på Ostlänken och i ett sammanhängande system mellan flygplatserna norr om och söder om Stockholm.