Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Skavsta Access 2.0 – nu upphandlas installationen av allvädersystemet

19 juni 2017

Projektet ”Skavsta Access 2.0” har fått 25 miljoner kronor i stöd från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Investeringen som helhet omfattar 50 miljoner kronor och innebär bland annat teknikinvesteringar och utredningar inför den internationella trafiknod som skapas på flygplatsen. Det är investeringar som ger förutsättningar för ett bättre samordnat trafiksystem mellan regionens flygplatser och bidrar till mer tillförlitliga flygtransporter i Stockholmsregionen.

EU-bidraget bekostar beräkningar av personflöden, studier och andra beslutsunderlag som nu börjar bli klara. Vidare löper snart tiden ut för att lämna anbud på installation av ILS-systemet dvs. det landningssystem som gör det möjligt att landa i alla väder. Installationsarbetet påbörjas under 2018 och systemet ska vara i drift 2019.

Flödesprognoser för internationell trafiknod

Planeringen av en internationell trafiknod för flyg, tåg och vägtransporter på Skavstaområdet pågår. Enligt SWECO:s beräkningar är det rimligt att anta att 5,7 miljoner personer flyger via Stockholm Skavsta flygplats år 2040. Det innebär att mellan 30 000- 40 000 personer kommer att passera området dagligen.

5000 tågresenärer dagligen

SWECO har tagit fram en rapport med beräkningar av personflödet i området per trafikslag. Enligt rapporten kommer år 2040 dagligen 5000 personer att resa till och från järnvägsstationen på flygplatsen. Ca 170 flygbussar behövs varje dygn, därtill kommer regional och lokal busstrafik samt bilister och cyklister.

 sv_cef__