Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Sätt inte Skavsta flygplats på undantag kräver (S) och (M)

Debatt
28 mars 2018

”Vi hoppas att regeringen inser möjligheten att genom kloka satsningar på stationslägen på Ostlänken stärka Sveriges främsta tillväxtmotor Mälardalen såväl som flygkapaciteten i hela landet”.

Det skriver Urban Granström (S), Monica Johansson (S), Magnus Leivik (M) och Anna af Sillén (M) i ett gemensamt debattinlägg i Sörmlands Nyheter (SN) i dag. Inlägget visar den politiska enighet som finns mellan Nyköpings kommuns och Landstinget Sörmlands främsta politiska företrädare kring Stockholm Skavsta flygplats.

”Att binda ihop stad och landsbygd är en ödesfråga för Sveriges framtid. Ska tillväxten komma alla till del, sammanhållningen stärkas och våra gemensamma resurser användas på effektivaste sätt är en fungerande infrastruktur avgörande. Ska Sverige hålla ihop måste också planeringen av vår infrastruktur göra det. Men det gör den inte alltid. Trafik­verkets agerande gällande förbindelser kring Stockholm Skavsta Flygplats är ett olyckligt exempel på detta. När nu Trafikverket går vidare med ett förslag som saknar stöd i kommuner och regioner är det viktigt att regeringen agerar klokt för att inte missa stora värden och möjligheter med den kommande Ostlänken.”

Läs debattinlägget i sin helhet

Monica Johansson, finanslandstingsråd (S)
Magnus Leivik landstingsråd opposition (M),
Foto: Per Sandberg