Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Sammanställning av vidtagna åtgärder under pandemin för flygbranschen i Sverige

16 juni 2020

Transportstyrelsen publicerade 15 juni en sammanställning av de åtgärder som vidtas av flygbranschen i Sverige under COVID19-pandemin. Som framgår av sammanställningen tillämpar Stockholm Skavsta en högre nivå av skydd med krav på munskydd för alla som vistas i terminalerna och bara tillåta resenärer och personal i byggnaderna. En tillfällig yta för "Meet and Greet" har skapats utomhus.

Transportstyrelsen skriver på sin webbplats att följande vid resor via flyg.

”Den svenska flygbranschen har vidtagit ett antal åtgärder som gäller vid resor under denna period. Eftersom luftfart är ett internationellt transportslag måste aktörerna inom flygbranschen förhålla sig till regler, riktlinjer och rekommendationer från ett stort antal länder och internationella organisationer. Det är därför viktigt att varje enskild resenär informerar sig om vad som gäller för en specifik resa och är medveten om att åtgärderna kan skilja sig åt beroende på destination, var man reser från och vem som ansvarar för resan.

Läs sammanställningen här