Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Samlat besöksnäringsarbete på nationell och nordisk nivå

Vi kommenterar
16 juli 2019

Regeringen har meddelat att en nationell besöksnäringsstrategi ska tas fram. Strategin ska peka ut riktningen för politiken och sätta mål för perioden fram till 2030. Vid nordiska ministerrådets möte i Reykjavik i juni beslutades om en nordisk turismplan för perioden 2019-2023.

Båda dokumenten vittnar om besöksnäringens betydelse för samhällsekonomin och betydelsen av att arbeta gemensamt. Omvänt kan man peka på nödvändigheten av tillgänglighet för turisterna.

Besöksnäringen får allt större betydelse för de nordiska ländernas ekonomier och sysselsättning. Den positiva utvecklingen innebär också utmaningar, inte minst för miljön. Det har fått de nordiska näringsministrarna att prioritera upp turismsamarbetet.

Minskad turism på Island

Beslutet om den nordiska turismplanen fattades på Island ett land som i år har märkt av en tydlig minskning av turismen. Turismen är Islands viktigaste inkomstkälla och förra året besökte 2 300 000 personer ön. I mars i år gick flygbolaget WOW i konkurs och hittills har antalet turister minskat med 20 procent, vilket lett till höjd arbetslöshet.

Stärkt profilering på Norden

I den nordiska turismplanen läggs fokus på stärkt profilering av Norden på långväga marknader eftersom turister från Kina, Indien och USA vanligen ser Norden som en helhet istället för som enskilda länder. Mer samarbete för goda ramvillkor för hållbar turism är också ett utpekat fokus i turismplanen. En nordisk arbetsgrupp ska tillsättas för att implementera planen och samordna nordiska insatser.

Hållbar tillgänglighet 

Givet Nordens geografiska läge är hållbara transporter till och från Norden liksom inom Norden av stor vikt, om avsikten är att besökare ska tas sig utanför storstadsregionerna.

Vi kommer med intresse följa om och i så fall hur den nordiska turismplanen och den kommande nationella besöksnäringsstrategin kopplas samman med infrastrukturinvesteringar.

Läs mer på regeringens webbplats

Nordisk turismplan 2019-2023