Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Samhällsnyttan i fokus

31 augusti 2018

Anders Svensson och Anna Modin vid sekretariatet för Arlandarådet besökte Skavsta för att få en aktuell bild av flygplatsens kapacitet och vilken roll den kan spela i Stockholmsregionen framöver.

Fokus låg på hur Stockholm Skavsta kan underlätta utvecklingen av Arlanda och den betydelse som flygplatsen har utifrån ett samhällsperspektiv för kustbevakningen, militären och ambulansflyg t.ex. Därtill kommer möjligheten att avlasta Arlanda vid dåligt väder, hur näringslivet utnyttjar flygplatsen för leveranser och naturligtvis hur tillgängligt Stockholms Skavsta kommer att vara för resenärerna i och med Ostlänken.

Sekretariatet togs emot av VD Peter Steinmetz tillsammans med Erik Carlgren, Catharina Frändberg m.fl.

Arlandarådet har regeringens uppdrag att förbereda utvecklingen av Arlanda. I slutet av året ska Färdplan Arlanda var klar vilken tar sikte på Arlanda år 2040 respektive år 2070. Färdplanen omfattar utöver kapaciteten på flygplatsen också tillgänglighet på marken och hur luftrummet kan användas bäst.