Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Så går Ostlänken vid flygplatsen

24 januari 2022

Trafikverket har bjudit in till samråd om utformningen av Ostlänken Sjösa - Skavsta. Det inkluderar huvudbanans sträckning vid Skavsta resecentrum. Mellan den 21 januari–2 mars 2022 är det möjligt att tycka till.

Vid Stockholm Skavsta kommer bibanan att ha perronger. För stambanan lämnas utrymme för perronger som dock inte färdigställs direkt. Stockholm Skavsta resecenter kommer att binda samman flyg, tåg och buss.

Vid detta samråd presenterar TRV förslag på hur järnvägen ska utformas, vilken mark som behövs, järnvägens miljökonsekvenser och planerad vattenverksamhet längs sträckan.

samrådssidan kan du bland annat ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter. Där finns också en interaktiv karta och animerad film som visar förslag på järnvägens sträckning.