Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Riksintresseprecisering klar

24 juli 2023

Trafikverket fattade våren 2023 beslut om precisering av riksintresse Stockholm Skavsta flygplats. En precisering är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden som riksintresset ska skydda och som ska skyddas i den fysiska planeringen. Preciseringar initieras och utförs av Trafikverkets regioner.

En precisering innehåller vanligtvis en beskrivning av nuvarande trafiksituation, trafikprognoser och utvecklingsmöjligheter för anläggningen samt en beskrivning av riksintressets markanspråk och influensområden.

Läs preciseringen av riksintresse Skavsta här