Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Riksintresseprecisering av Stockholm Skavsta

29 oktober 2018

Trafikverket har inlett arbetet med att precisera Stockholm Skavsta flygplats utifrån ett riksintresse. Det är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden som riksintresset ska skydda och som bör beaktas i den fysiska planeringen. Ett förslag väntas bli klart till sommaren.

Preciseringar initieras och utförs av Trafikverkets regioner. En precisering innehåller vanligtvis en beskrivning av nuvarande trafiksituation, trafikprognoser och utvecklingsmöjligheter för anläggningen samt en beskrivning av riksintressets markanspråk och influensområden.

Riksintressepreciseringar tas främst fram för flygplatser och hamnar.

Läs mer